Річний план

 

Річний план навчально-виховної роботи на 2017 - 2018 н.р.

 

 

 

 С Е Р П Е Н Ь

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

 З метою підвищення

теоретичного рівня

   та фахової

 майстерності педагогів визначити

вихователів, які будуть відвідувати методичні об’єднання та школу передового досвіду

                (додатки №1,2)

 направити на курси з підвищення  кваліфікації при ДОІППО:

 

 

 

Педрада:

« Про роботу дошкільного навчального закладу на новий 2017-2018  навчальний рік»

Вихователь-    методист

 

Тематична перевірка:

 « Готовність вікових груп до нового навчального року»

       Завідувач,

    вихователь-      методист

       ( до педради)

 

 

Адміністративний

контроль:

«Виконання літніх завдань»

              Завідувач,

   вихователь            методист  (інформація до відома ,карта контроля)

Провести тематичне заняття для старших дошкільників, присвячене  Дню незалежності  України

                 Вихователі груп

                    старшого віку  

 

Комплектація вікових груп педагогічними кадрами

                         Завідувач

                           методист   

Комплектування  груп  відповідно вікових особливостей дітей

                              Завідувач

                              методист

Блокнот для батьків

 

«Щоб процес адаптації не затягувався»

                Практичний психолог

Зробити підбірку методичного матеріалу для проведення  діагностики вихователів    згідно БК                      

Вихователь-методист

         вихователі

     Оформити  картотеку передового педагогічного досвіду педагогів міста та області   

           Вихователь-         методист        

Створити інформаційно – педагогічну бібліотеку  для батьків і вихователів із посібниками щодо підготовки дітей до школи

        Вихователь-         методист

                      

Здійснити комплектування дошкільного закладу педагогічними кадрами на 2017 – 2018 навчальний рік

                 Завідувач

Розробка перспективного плану розвитку матеріально-технічної бази ДНЗ

               Завідувач

 

 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

 

Засідання творчої групи:

План роботи на 2017-2018 навчальний рік

              Вихователь-      методист

З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процессу:

-призначити наставника для молодого спеці-аліста Шокотько Н.В.-

Оріховську О.С.

-скласти план роботи з молодим спеціалістом

                вихователь-      методист

Колоквіум

Ознайомлення з чинними нормативними документами, що визначають зміст дошкільної та початкової ланок освіти на сучасному етапі.

 Стан виконнаня мовного законодавства  у ДНЗ
 

            Вихователь-          методист

 

 Консультація для вихователів :

Методичні рекомендації щодо формування художньо-мовленнєвої діяльності.


Направити на курси з підвищення  кваліфікації при ДОІППО:

Данільчук О.В.

 

 

Попереджувальний контроль:

«Організація індивідуальної  роботи  з дітьми різного рівня розвитку , диференційний підхід  до виховання і навчання дітей»

(заповнення картки контролю)   

Вихователь-         методис

 

1.Виконання режиму дня .

2.Організація навчально –виховної роботи по реалізації програмових

(заповнення картки контролю , підсумкова довідка  на засідання атестаційної комісії при атестації )

               Вихователь-       методист

 

Оглядовий  контроль:

Ведення документації педагогами ДНЗ

             (заповнення картки

              контролю)

 

Діагностика емоційного стану з використанням восьмикольорової гамии

( за О.Захаровим)

 

                      Практичний психолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подорослішали всі ми на рік…»(свято зустріч)

            Музичні керівники,

                        Вихователі

З метою залучення батьків до педагогічного процессу продовжити роботу батьківського клубу «Успішні батьки»

           Практичний

              психолог

 

Індивідуальні бесіди з батьками діти яких вперше відвідують дитячий заклад

                     Завідувач

                    практичний

                      психолог

Продовжувати роботу з соціально незахищеними сім'ями:

- обстежити сім'ї та скласти акти обстеження;

- скласти соціальний паспорт ДНЗ;

Аналіз сімей по соціальним групам

                    Практичний психолог

Провести відвідування уроків читання добукварного періоду  та математики вихователями старших груп дошкільного закладу, проаналізувати переглянуту діяльність вчителя;

вихователь-методист

Адапційні заходи з вперше прибулими дітьми і дітьми які повернулись з відпустки

          Ст. м/с,

               вихователі,

               практичний 

               психолог,

                  

 

Оформити підписку на періодичні видання

                  Завідувач,

        вихователь-         методист

             

Скласти графік роботи гуртків                      Вихователь-         методист

 

Складання сіток занять                   

            Вихователь-         методист

     

  Підготувати матеріали до загальних та групових батьківських зборах.

Вихователь-         методист

     

                  Творча група

Підбір для інформаційного стенду нормативних документів, методичних матеріалів, рекомендацій.

 

                    Вихователь-         методист

 

Підбір діагностичних методик для проведення педагогічної діагностики.

 

Оновлення матеріалу у веб - сайті

 

            Вихователь-          методист

 

 

Виробнича нарада:

 Засідання № 1

1. Підготовка ДНЗ до нового навчального року

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку в дошкільному закладі

 3. Затвердження графіків роботи працівників на 2017-/2018 н. р;

4.Готовність закладу до нового навчального року (технічний стан будівлі, виконані ремонтні роботи)

5.Робота в умовах суворого дотримання лімітів по енергоресурсах та воді.

6. Різне

 

                 Завідувач

 

Контрольний рейд комісії по охороні праці і безпечному перебуванню, використання електроприборів і обладнання

                Завідувач

                Завгосп

     Проведення тарифікації працівників ДНЗ

          Завідувач

   

 

Аналіз маркування і підбору мебелі в групах ДНЗ згідно санітарних норм і правил

             Ст..медична

             сестра

 

                                                                                              

 

ЖОВТЕНЬ

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

Проведення засідання атестаційної комісії

           Завідувач

З метою підвищення  якості професійної майстерності педагогів

-видати наказ по ДНЗ про підготовкум та проведення атестації  у 2018р.

-атестувати у  2018р. :

Мурзіну М.І.;

Земляну Н.Є.;

Перетяку О.В.;

Карюк А.М.;

Рудень В.Б.;

Корінькова І.С.;

Данільчук О.А.;

Труновау О.П.

          Завідувач,  вихователь -   методист

 

Воркшоп

Сучасні педагогічні технології, інновації, передовий педагогічний досвід»

Вихователь- методис

 

 

Консультація

Роль фольклору в розвитку мовлення молодших дошкільників

 (метод кабінет п.до плана)

 Вихователь- методис

 

Оглядовий контроль

(перевірка документації)

1.Перевірка планів освітньої роботи спеціалістів:

-практичного психолога;

-музичних керівників;

-інструкторів з фізичної культури.

2.Перевірка портфуліо і документів педагогів які атестуються.

(аналітична довідка до засідання при завідувачі)

                   Завідувач ,

             Вихователь-       методист

 

Вибірковий контроль:

1.Планування самоосвіти 

                   

(аналітична довідка до засідання при завідувачі)

               Методист

 

2.Робота з молодими спеціалістами.

 Наставництво

                 Завідувач   

(  Інформація до відома)

 

 Попереджувальний контроль           

Початкова діагностика дітей на початок навчального року

(аналітична довідка розглядається на 2 педраді)

                   Вихователі всіх

                       вікових групп,

                      методист

 

 

 

 

«День захисника України»(тематичний захід)

 для дітей старшого дошкільного вік

 

Тематичний тиждень ОБЖД«Бережіть себе, діти»  (тематична розвага по безпеці життя)

середні та старші групи дітей дошкільного віку                      Музичні    

                      керівники,

                       вихователі

Провести загальні батьківські збори

1.Пріорітетні напрямки роботи на 2017– 2018н.р.

                           Завідувач

2 Вибори ради дошкільного закладу

3 Вибори голови батьківського комітету

4.Вибори казначея ДНЗ

5.Різне

                          Завідувач,

                          методист

   Загальні батьківські збори в групах

Ранній та молодший дошкільний вік

  • «Завдання виховання та навчання дітей на 2017 – 2018

       навчальний рік  »

5-6 рік життя

·         «Завдання виховання та навчання дітей на 2017 – 2018 навчальний рік  Письмове домашнє завдання для батьків

·         «Моя дитина її індивідуальні можливості»

                  Вихователі

               (всі вікові групи)

Провести виставку дитячих робіт:«Золота осінь»

                       Творча група

Поповнити методичного фонду наочно – дидактичними посібниками, новими розвивальними іграшками, атрибутами, аудіовізуальними засобами.

         Творча группа.

         Вихователі

Виставки

«Панорама  методичних новинок» 

   «Атестаційний марафон»;

                    Вихователь- методист

 

Систематизовувати  видання  періодичної преси, методичної та психолого-педагогічної літератури в електронному каталозі та картотеці за розділами

           Вихователь- методист

 

Поповнити кабінет добіркою матеріалів для організації роботи з   трудового виховання (художня праця)

 

           Вихователь- методист

 

 

 

Засідання адміністративної ради  по результатам рейду

            Завідувач

 

Збереження, використання і поповнення фонда методичних посібників і літератури

           Вихователь- методист

                 

 

Провести ремонт фромуг , утеплити вікна,двері

Заготувати пісок для посипання доріжок

           Завгосп

 

                                      

Провести контроль:

Виконання вимог промсанітарії на харчоблоці 

              Завідувач  

             ст.медична

                сестра

       

Робота по благоустрою території закладу

                 Завгосп

                    РОТРЗ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            ЛИСТОПАД

                                                                                                                         

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

 

Тиждень педагогічної майстерності

Казкова вітальня для педагогів

«Пізнавальна казка як засіб ознайомлення дошкільників з елементарними економічними знаннями»

(  вихователь-методист дошкільного закладу №1 2017)

Вихователь-    методист

Взаємовідвідування відкритих занять

Групи № 10,4,2,1

 

Фестиваль майстрів

«Розвиток креативних здібностей дошкільників під час роботи із солоним тістом»

Вихователь Покалуй Н.В.

 

Консультація для вихователів старших груп.

«Ігрові технології як засіб формування соціальної компетентності старших дошкільників»

Вихователь-методист

 

 

Поточий контроль проведення режимних моментів у группі       

  (заповнення картки контролю)   

                 Методист,

                ст..медична

                   сестра  

  Оперативний контроль:

1/Стан документації педагогів,наявність системи планування  навчально- виховного процесу

              Завідувач

              Методист

2.Рухова активність дітей

              (заповнення

           картки контролю)   

                 Мето

 

 Персональний контроль за вихователями які підлягають атестації  у 2017 році.                                  (запонення

           картки контролю)   

                Вихователь-    методист

 

 

Вивчення псих. клімату в педагогічному колективі, розробка заходів щодо його поліпшення    

     Практичний психолог

                  Тематична перевірка:   «Куточки природи в екологічному  вихованні дошкільнят»

                 Завідувач,

                Вихователь-    методист

                  (до семінару)          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Провести свято- розвагу:

        «Осінній бал в дитячому садочк

                  Музичні

                     керівники,

                      вихователі

 «Бережи здоров’я змолоду» (фізкультурно -музична розвага)

          Фіз.керівник, музичні керівники

 

Клуб «Успішні батьки»

Тренінгове заняття №1 Ми – батьки, а це значить…

   Практичний психолог

2.Блокнот для батьків,або що роботи,якщо …

Що роботи,якщо дитина плаче при розтаванні з батьками.

Тест для батьків рівень тривожності та психологічного напруження дитини

(за О Захаровим)

               (Батьки дітей раннього та молодшого віку)

 

      Практичний

                     психолог

 

 

 Тематична вистава для батьків

  Що повинен уміти першокласник

                   Вихователі

Лекторій для батьків. Дитина в колективі однолітків

Соціальний аспект підготовки до школи

(Д.в. № 6 2012р.)

Вихователь-методист


 

 

Дібрати дидактичні ігри з логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку.

           Вихователь- методист

 

 

Вивчення  Досвіу роботи ДНЗ “Ялинка” експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня м. Бровари, Київська обл.

«Права та обов’язки дітей і дорослих за педагогічними принципами В.Сухомлинського»

 

                  ( Дитячий 

                садок,Бібліотека

                    2010р)

 

                                  Вихователь- методист

 

Доробка дидактичних ігор та вправ з  екологічної компетентності дитини .

Вихователь- методист

                      

        

Поповнити кабінет добіркою матеріалів патріотичного змісту для організації роботи з батьками.

                  Педагоги

 

Перевірка освітлення території і приміщень

                Завгосп

 

Провести рейд –перевірку дитячих меблів, ремонт

                Завгосп

 

 

 

Здійснити контроль за організацією харчування  та дотримання державних норм

           Завідувач,

          ст медична

           сестр

Виробнича нарада

  1. Про дотримання Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у ДНЗ.

Про стан батьківської плати за утримання дітей у закладі.

 

                                                                                                   

                                              

 

 

 

ГРУДЕНЬ

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

 

Семінар – практикум для вихователів за темою: «Куточок природи в екологічному вихованні дошкільника»  

План семінару-практикуму:

Екологічний тренінг для педагогів.

1.1. Розминка

1.2. Розв'язання педагогічних ситуацій

1.3. Фрагменти гри «Що? Де? Коли?»

1.4. Перевірка домашніх завдань

1.5. Рішення екологічного кросворду

 2«Екологічний  простір» у старшій групі.

2.1. Куточок природи в старшій групі

2.2. Живий куточок

2.3. Город на вікні

2.4. Експериментально-дослідна зона

2.5. Теоретичний матеріал

2.6. Практичний матеріал

2.7. Дидактичні ігри на екологічну тематику

Банк ідей.

Підсумки.

Екологічний тренінг для педагогів.

 

   Методичний діалог (консультація)  для музичних керівників

«Комплексні  та інтегровані заняття :у чому відмінність?»

( Музичний керівник  № 5 2014)

                   Вихователь-    методист

Тиждень педагогічної майстерності

Взаємовідвідування відкритих занять

Групи №5,12,13

 

 

Вибірковий контроль :

« Підготовка вихователів до занять»

                      (заповнення

           картки контролю)   

                       

                       Вихователь-    методист

 

     

Епізодичний контроль

«Проведення прогулянок»

              (заповнення

           картки контролю)

                               Вихователь-    методист

 

 

Підсумковий контроль

Проведення діагностики  засвоєння програмового   матеріалу всіх вікових групп за І квартал.

 

2.Складання узагальненої діагностичної таблиці

3..Моніторинг  здоров я і фізичного   розвитку 

вихованців ДНЗ

(Аналітична довідка)

Практичний психолог

Фізичні керівники

                Вихователь-    методист

 

 

       Психодіагностичне обстеження готовності до школи та складання загальної відомості готовності дітей до школи з метою визначення рівня сформованості різних психічних функцій  

  (діти старших груп

                   Практичний психолог               

«День Святого Миколая»

(тематична розвага)

(середній та старшого дошкільного вік))

«Новорічний серпантин»

(новорічні свята)

(Всі вікові групи)

    Музичні керівники

 «Як нам весело зимою»

(спортивно-музичне дозвілля)

(Ранній вік та молодший (4-й рік життя) дошкільний вік)

Муз. керівники, вихователі, фізрук                 

Конкурс на краще оформлення групи до новорічних свят

                    Вихователі

 Оформити виставку малюнків

  « Новорічний калейдоскоп»

                 Творча группа

 

 

Клуб «Успішні батьки»

Тренінгове заняття № 2

Я та моя дитина

Диспут

«П’ять шляхів до серця власної дитини»

 

                      Практичний психолог

Допомога вихователя які атестуються в  підготовці  портфоліо досвіду роботи..

                                        Вихователь- методист

    Панорама  методичних новинок

                 Вихователь- методист

Поповнити кабінет добіркою матеріалів з розділу «Космос».

 

                 Вихователь- методист

Скласти методичні рекомендації для педагогів по ознайомленню дітей з:

- родиною та родоводом;

- використання народного фольклору.

            Вихователь-методист

 

Оновлення матеріалу у веб - сайті

 

Вихователь- методист

 Узагальнення  досвіду роботи вихователя ПеретякаО.В. «Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку»

 

 

Рейд-перевірка по виконанню вимог ТБ і ПБ.

                   Завідувач

               

 

Провести інструктаж з  протипожежної безпеки.

            Завідувач

 

 

 

Рейд- перевірка санітарного стану груп.

                  Ст.  медична

                   сестра

 

Придбання ялинкових прикрас

                   Завідувач

 

 

 

 

СІЧЕНЬ

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

«Синтез думок»

Обговорення «Творчі здобутки педагогів нашого закладу»

Вихователь-методист

 вихователі наставники

ДНЗ

Педрада « Екологічне виховання через сприйняття краси»

1.Виконання рішень попередньої педради.

2.Міні –презентація

Ігрова вправа «екологічна розминка

3.Проблемна гра «Дерево мудрості»

3.Практичні завдання

4.Рішення педагогічної ради

Вихователь-      методист

(Інтерактивні методи організації педрад у ДНЗ)

 

 

Година творчого мислення:

Нетрадиційні форми роботи з дітьми з використанням нестандартного обладнання

             Фіз.. керівники

 

Тиждень педагогічної майстерності

Взаємовідвідування відкритих занять

Групи №3,4

 

Епізодичний контроль«Відповідність режиму дня програмі»              (заповнення

           картки контролю)   

                            Методист

                        

Оперативний контроль

Організація ігрової діяльності дітей

                   гр 4,,3, 10

(заповнення

           картки контролю)   

 

                          Методист

 

  

   Персональний контрольза вихователями які підлягають атестації  у 2017році.                                  (заповнення

           картки контролю)   

                 Методи

Поглиблене обстеження дітей з низькими показниками за результатами попереднього діагностування з метою розгляду методів подальшої роботи з дітьми, що потребують індивідуальної уваги

     (діти старших груп)

            Практичний

                     психолог

«Віночок різдвяних свят»

Муз.керівники

«Чарівна подорож до Снігової Королеви» (спортивно-музична розвага)

Середній та старшого дошкільного вік)

  Муз. керівники, вихователі, фізрук

«Румяні щічки»

(тематична розвага)

«Колобок»

(лялькова вистава на новий лад)

Ранній вік та молодший (4-й рік життя) дошкільний вік

Муз. керівники, вихователі

Тренінгове заняття для батьків

«Як виховати дитину фізично здоровою»

 

           Фіз.керівники

 

ОБЖД

Батьківська вітальня

Консультація для батьків:

«Дитина і вулиця»

                        Вихователі

 

Провести День відкритих дверей.

Запросити батьків з дітьми які не відвідують ДНЗ

                   Вихователі

Конкурс на найкращий методичний стенд «Здрастуй, школо!»

Вихователі

 

Оформлення матеріалів за результатами діагностики.

 

Оформлення виставки в методичному кабінетіі
”Робота з дітьми взимку”

             Вихователь-      методист

Виготовити декорації для ігор - драматизацій, різних видів театрів

            Творча група

Поповнити оснащення  МК

розробками наочними та метадичними посібниками, літературою з розділу

“Економічна освіта”

           

             Вихователь-      методист

 

Вернісаж педагогічних знахідок

Вистовка робіт педагогів які підлягають атестацї

                       Вихователь-      методист

 Оновлення матеріалу у веб - сайті

 

Впровадження  у роботу з дітьми досвіду роботи вихователя Паренок Л.М.

«Народна творчість як засіб духовно- морального розвитку дітей»

 

 

Провести списання майна

                     Завгосп

Перевірка роботи пралі

                      Завідувач

 

Виробнича нарада:

 

   1.Про трудову  

        дисціпліну в

         колективі 

                      Завідувач

     2..Зміцнення

 здоров” я   та аналіз         захворюванності за  І півріччя

           Ст медична

             сестра

 

3. Про харчування

          Ст. медична 

                  Сестра

 

Рейд перевірка безпечного перебування дитини в дошкільному закладі

                     Завідувач, завгосп

 

 

                                       

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

ЛЮТИЙ

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

 

Проблемний семінар на тему: “Формування основ національної  свідомості дітей дошкільного віку”

1.Вступне слово,окреслення проблем семінару.

Вихователь-методист

2.Аналіз тематичного вивчення змісту та напрямків національного виховання дітей.

вихователь-методист

 3. Педагогічний турнір:

 «Художньо-естетичний розвиток в світлі патріотичного виховання»

 вихователь-методист

 

Вихователь-методист

Майстер – клас«Використання інноваційних технологій з розвитку мовлення дошкільників».

Вихователь-методист

Тиждень педагогічної майстерності

Взаємовідвідування відкритих занять

группа №9,11

 

Методичний діалог (консультація) для вихователів

Формування впевненості в собі під час  організації  різних видів діяльності старшого дошкільного віку.

Вихователь-    методист

 

 

 

Виконання річного плану  роботи з батьками

(Аналітична довідка до 3 педради)

                     Завідувач

 

   Дослідження  сфери спілкування дитини

(Н. Сміляцською)

 

Проведення соціометричного обстеження міжособистісних взаємин дітей у колективі ровесників для з ясування і усунення причин їх порушень

( діти середньої та старших груп)

                 Практичний психолог

Персональний контроль:

Вихователі які підлягають атестації

(заповнення

           картки контролю)   

                            Методист

Оперативний контроль

Дотримання режима дня  та організації життя дітей із врахуванням специфіки сезону    

(заповнення

           картки контролю)   

                            Методист   

 

«Конкурс улюблених українських казок» (інсценування)

«Улюблені музичні ігри» (тематична розвага)

Середній та старшого дошкільного вік)

«Весела масляна»

(тематична розвага)

«Улюблена українська народна казка» (драматизація казки старшими дітьми)

Ранній вік та молодший  дошкільний вік

Муз. керівники, вихователі

  Запросити вчителів початкової школи на відкриті заняття         

                         Вихователь-методист

 

 

 

 Клуб «Успішні батьки»

Тренінгове заняття №3

Вирішуємо конфлікти

        Практичний, психолог

Тематична виставка в групах “Як підготувати дитину до школи “

                       Вихователь-  методист

    

 Батьківська конференція «Як визначити готовність шестирічної дитини до навчання у школі» «Готуємо майбутнього першокласника»

Вихователь-  методист

Розроблення методичних рекомендацій і порад:
• Забезпечення наступності у логіко-математичному розвитку дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку
• Шляхи активізації творчої діяльності у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку
 

            Вихователь-методист

 

Поповнити педагогічну «скарбничку» матеріалом про

традиції народного виховання»

             Вихователі

 

Обновити куточки в группах з Народознавства

              

                 Вихователі

 

 

Панорама методичних знахідок .

Організувати виставку та огляд методичної літератури з проблеми

« Розвиток мовлення дітей раннього та дошкільного віку».

Вихователь-      методист

   

 

Оновлення матеріалу у веб - сайті

 

                      Вихователь-      методист

   

 

Провести рейд- перевірку

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

Колоквіум

 « Нормативність і культура українського мовлення»

 

 Педрада

 Тема: Діяльність колективу щодо здійснення  соціального захисту дітей

 

1.Підбиття підсумків виконання рішень попередньої педради

Завідувач

2. Доповідь про формування  моральної та правової практики збереження інтересів дітей.

 Вихователь- методист

 3.Бліц-турнір «Правознавець»

4. Презентація посібників  по правовому вихованню дітей

                Вихователі

4.Результати тематичної перевірки

Вихователь-    методист

Консультація

Формування зв’язного мовлення з використанням

різних видів діяльності.

  Музичні керівники

(Метод кабінет.консультації1)

 

 

 

Вибірковий контроль

1.Ранковий прийом  дітей,спілкування  з батьками

           Методист

    (Інформація до відома)

2.Підготовка вихователів до занять

                 Завідувач

                (до відома)

 

Персональний контроль: Організація і проведення занять

(вихователі які підлягають атестації)

     (заповнення картки контролю  підсумкова довідка  на засідання атестаційної комісії при атестації )

 

 

Вибірковий контроль:

«Керівництво іграми дітей збоку вихователя»

             (заповнення картки контролю  )

              Вихователь-методист

 

Комплексна перевірка навчально-виховного процесу в старшій групі №6

Вихователь-методист

(до наказу)

«Наша мама – сонечко»

(свято)

Муз. керівники, вихователі

«Красуня – Весна до нас прийшла»

(спортивно-музична розвага)

середній та старшого дошкільного вік)

Муз. керівники, вихователі, фізрук

«Подарунок для мами»

(лялькова вистава)        

Ранній вік та молодший дошкільний вік

Муз. керівники, вихователі

 

    Виготовлення подарунків для мам і бабусь

             Вихователі з дітьми в групах

 

             

  Літературне свято-конкурс читців поезії Т.Г. Шевченка.

     Вихователі, вихователь-методист

 

ОБЖД Батьківська вітальня

Провести інструктаж для батьків:Правила поведінки   дітей у громадських місцях

                         Вихователі

 

День відкритих дверей для батьків і вчителів.

Мета: ознайомлення з роботою вихователів щодо підготовки

дітей до школи

Вихователь-методист , вихователі

 

       Поповнення  тематичних папок

  • -Пізнавальний розвиток дошкільників
  • Мовленнєвий розвиток (нетрадиційні методи роботи з казкою)

                    Вихователь-      методист

Творча група

Підготувати мультімедійнк презентацію творчість Т.Г.Шевченка

 

          Вихователі,

          творча група

 

Місячник по виготовленню наочних посібників, дидактичних
матеріал

              

 

      Вихователь-      методист

 

Підготувати цикл практичних занять «Спілкування з батьками»

            Практичний

              психолог

 

Дайджест новинок методичної літератури

 

 

Превірка збереженності майна та санітарного стану приміщень

Завідувач

                 ст. медична сестра,

 

Перевірка документації завгоспа, комірника

      Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролювати роботу кухарів:

дотримання санітарно - гігієнічних вимог при обробці продуктів харчування; закладка продуктів харчування; - якість приготування страв

         Завідувач,

      ст..медична сестра

 

                              

 

КВІТЕНЬ

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

Методичний діалог (консультація) для фізкерівників

Різновиди здоров’язбережувальних технологій в сучасній дошкільній освіті.

Вихователь-    методист

 

Семінар:
Зміцнення здоровя дошкільнят засобами фізичного виховання

1.Вступна частина.

2.Традиції фізичного виховання в Україні

3.Засоби фізичного виховання в ДНЗ.

4.Ігрові вправи , спрямовані на набуття педагогами знань,умінь, навичок.

 

Вихователь-    методист

 

 

Тиждень педагогічної майстерності

Взаємовідвідування відкритих занять

Гр..№ 6,11

 

Провести заключне засідання атестаційної комісії.    

              Завідувач

 

Консультація для вихователів «Серед рідної природи»

(Дитячий садок.Бібліотека.Родинне виховання ст.33)      Вихователь-    методист

 

 

 

Діагностика загальної шкільної зрілості

                  (старші групи)

                  Практичний психолог

Вивчення особливостей розвитку кожної дитини. Показники засвоєння змісту програми.

Контрольний зріз знань

 Вихователь-методист,

         практичний психолог

 

Поточний контроль:

Використання інноваційних технологій у роботі з дітьми

               Методист

(  Інформація до відома)

Вибірковий контроль:

1.Культура харчування

         Вихователь- методист

         ст медсестра

(  Інформація до відома)

2..Підготовка вихователя до занять

3.Ведення документації

             Завідувач,

             Вихователь-методист

 

(  Інформація до відома)

 

 «Великдень»

(тематична розвага)

 

«Коли гра не доводить до добра»

(тиждень безпеки)

Середній та старшого дошкільного вік)

Муз. керівники, вихователі

«Смішинки-юморинки»

(тематична розвага)

Ранній вік та молодший  дошкільний вік

Муз. керівники, вихователі

 

Організувати серед вихователів конкурс на кращу методичну розробку з патріотичного виховання.

Батьківські збори в групах:

             Вихователі

“Секрети батьківської педагогики”

Родина має дати  любов і захист

(Д.в №5 08)

(групи дітей раннього та молодшого віку)

             Вихователі

 

«Дошкільник – завтрашній школяр».

старші групи)

                  Вихователі

Анкетування батьків “Ваша думка про роботу дитячого садочка”

                      Вихователі

 

 

 

Поповнити папку  «Ознайомлення

старших дошкільників із працею та професіями дорослих»

розробками занять

Рання профорієнтація дошкільнят

Творча группа,

вихователь-методист

 

Панорама методичних новинок

Вихователь-методист

 

Поповнити банк даних щодо охорони життя та здоров’я  дітей за розділами:

-стихійні лиха

-  безпечні канікули

Вихователі

 

Розробити методичний бюлетень

“Виховуємо здорову дитину

Вихователь-методист

 

 

 

Оновлення матеріалу у веб - сайті

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення акції

« Зелена хвиля.» 

(благоустрій території)

                 Загосп,

                вихователі ,

                помічники

                вихователів

Підготовка ігрових майданчиків до літнього оздоровчого періоду 

              Завгосп

              вихователі

 

Контроль за  збереженням  державного майна та використанням

 миючих засобів згідно нормативів

                   Завгосп

 

 

 

 

 

 


 

ТРАВЕНЬ

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

Кейс – стаді  «Аналіз сильних і слабких сторін навчально –виховної роботи»

 

Підсумки роботи творчої групи

           Вихователь-    методист

Звіти педагогічних працівників про впровадження інноваційних технологій. Проблеми, успіхи, негаразди.

               Вихователь-   методист

 

Педрада :

  1 Аналіз роботи за

      2016-2017 навчаль-

      ний рік

               Завідувач

   2. Про рівень підго -

        товленності дітей

         до школи

             (результати

               обстежень)

                 Методист

     3. Про організацію

          літньої оздоров-

          чої компанії

                Завідувач 

 

4.Про результати

         тематичної

         перевірки

               Завідувач

Методичний

« акваріум»

Стан і рівень  виконання  завдань БК дошкільної освіти

Консультація

Домашні уроки раннього розвитку

(Дитячий садок Фантазії вихователя №3  2012)

 

Вихователі груп дітей раннього віку

 

 

 

Поточний контроль:

«Підготовка вихователів до занять»

(заповнення

           картки контролю)   

                          Завідувач

                         Методист

Епізодичний контроль

1.Проведення прогулянок

2.Ранкова зустріч дітей

 

(  Інформація до відома)

                   Методист

Вибірковий контроль:

Самоосвіта педагогів

(  Інформація до відома)

                 Методист

 

«Через фізичне виховання – до здоров’я кожної дитини»-  діагностика фізичної підготовленості дітей шести років.

(Державне тестування)

      інструктор з плавання,   інструктор з  фізкультури

Тематичний контроль

готовності груп до літньої оздоровчої компанії

           Завідувач

            Методист

                (довідка)

 

Вибірковий контроль:

   Проведення ранкової зарядки на вулиці

(  Інформація до відома)

 

                Методист

Попереджувальний контроль;

Використання дидактичного матеріалу на прогулянці

       (  Інформація до відома)

          Методист

 

 

 

Випускний бал

“До побачення дитячий садок”

( старші групи )

             Музичні керівники  

                вихователі

Свято –розвага “Ігри патрітів”

Середнійта старшого дошкільного вік)

                  Фіз. керівники,

                   муз керівники

«Наші улюблені дитячі пісні»

(тематична розвага)

Ранній вік та молодший  дошкільний вік

                   Муз керівники

 

Провести конкурс дитячих робіт «Ніхто незабутий,ніщо незабуте»

              ( діти старших груп )

                       Вихователі.батьки

Готовність дитини до шкільного навчання очима батьків (анкетування батьків майбутніх першокласників)

             Практичний

             психолог 

Загальні батьківські збори:

1.      звітування завідувача ДНЗ про результативність роботи за 2017 -2018 навчальний рік

2        Звіт голови батьківського

        комітету                    

 

3.      Про літню оздоровчу компанію

                     Завідувач

4.      Різне

 

Спільна нарада педагогів ДНЗ і ЗНЗ на тему «Наступність фізичного виховання у ДНЗ і ЗНЗ»

Вихователь -методист

 

Поповнити інформаційні куточки до літнього оздоровчого періоду :

-          безпека дітей влітку;

-          право на відпочинок;

-          сонце повітря і вода –наші найкращі друзі

                     

Вихователь-методист,

                    вихователі

 

Оформити вистовку у методичному кабінеті “Готуємосься  до літа”

                 Методист

 

Оновлення матеріалу у веб - сайті

 

 

              

Панорама методичних новинок

Вихователь-методист

 

 

Перевірити якість прибирання приміщення ДНЗ.  

                    ст..медична

                      сестра

 

 

Контроль за готовністю ДНЗ до оздоровчого періоду. 

Провести огляд майданчиків та території ДНЗ

                Завідувач

              Завгосп

 

Підгтовка до ремонту груп, участків, інших приміщень ДНЗ.

                   Завгосп,

                  вихователі.

 

Взаємодія з

батьківським комітетом по підготовці приміщень ДНЗ до нового навчального року.

 

                 Завідувач

Підготовка матеріалів до ремонтних робіт

Завгосп