Річний план

 

Річний план навчально-виховної роботи на 2019 - 20 20н.р.

 

 

С Е Р П Е Н Ь

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

 З метою підвищення

теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів визначити

вихователів, які будуть відвідувати методичні об’єднання та школу передового досвіду

                (додатки №1,2)

 направити на курси з підвищення  кваліфікації при ДОІППО:

Кажухар Т.В.

Рижикову М.Г.

Тафінцеву Н.В.

 

Педрада:

« Про роботу дошкільного навчального закладу на новий 2019-2020 навчальний рік»

Вихователь-    методист

 

Тематична перевірка:

 « Готовність вікових груп до нового навчального року»

       Завідувач,

    вихователь-      методист

       ( до педради)

 

 

Адміністративний

контроль:

«Виконання літніх завдань»

              Завідувач,

   вихователь            методист

Провести тематичне заняття для старших дошкільників, присвячене  Дню незалежності  України

                 Вихователі груп

                    старшого віку  

 

Комплектація вікових груп педагогічними кадрами

                         Завідувач

                           методист   

Комплектування  груп  відповідно вікових особливостей дітей

                              Завідувач

                              методист

Блокнот для батьків

 

«Щоб процес адаптації не затягувався»

                Практичний психолог

Зробити підбірку методичного матеріалу для проведення  діагностики вихователів    згідно БК                      

Вихователь-методист

         вихователі

     Оформити  картотеку передового педагогічного досвіду педагогів міста та області   

           Вихователь-         методист        

Створити інформаційно – педагогічну бібліотеку  для батьків і вихователів із посібниками щодо підготовки дітей до школи

        Вихователь-         методист

                      

Здійснити комплектування дошкільного закладу педагогічними кадрами на 2019 – 2020 навчальний рік

                 Завідувач

Розробка перспективного плану розвитку матеріально-технічної бази ДНЗ

               Завідувач

 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

 

Засідання творчої групи:

План роботи на 2019-2020 навчальний рік

              Вихователь-      методист

З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процессу:

-призначити наставників для молодих педагогів:

Оріховську О.С.,

Мурзіну М.І.;

Трунову О.П.

-організувати роботу клубу для молодих вихователів «Паросток»

                вихователь-       Методист

Педгодина:

Форма проведення

(Круглий стіл) Ознайомлення з чинними нормативними документами, що визначають зміст дошкільної та початкової ланок освіти на сучасному етапі.
 

            Вихователь-          методист

 

            

 

 

Попереджувальний контроль:

«Організація індивідуальної  роботи  з дітьми різного рівня розвитку , диференційний підхід  до виховання і навчання дітей»

(заповнення картки контролю)   

Вихователь-методист

 

1.Виконання режиму дня .

2.Організація навчально –виховної роботи по реалізації програмових

(заповнення картки контролю  підсумкова довідка  на засідання атестаційної комісії при атестації )

                  Вихователь-методист

 

 

 

Оглядовий  контроль:

Ведення документації педагогами ДНЗ

             (заповнення картки

              контролю)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подорослішали всі ми на рік…»(свято зустріч)

            Музичні керівники,

                        Вихователі

 

  Тематичний захід до 100 річчя від дня народження

В.Сухомлинського

"Спадщина Сухомлинського"

             Вихователі старших груп

З метою залучення батьків до педагогічного процессу продовжити роботу батьківського клубу «Успішні батьки»

           Вихователь-методжист

Індивідуальні бесіди з батьками діти яких вперше відвідують дитячий заклад

                     Завідувач

Продовжувати роботу з соціально незахищеними сім'ями:

Аналіз сімей по соціальним групам

Вихователь-методист

                   

Вихователь-методист

Адапційні заходи з вперше прибулими дітьми і дітьми які повернулись з відпустки

          Ст. м/с,

               вихователі,

               практичний 

               психолог,

                   соціальний педагог

 

Оформити підписку на періодичні видання

                  Завідувач

        Вихователь-         методист

             

Скласти графік роботи гуртків                      Вихователь-         методист

 

Складання сіток занять                   

               Завідувач

 

Підготувати матеріали до загальних та групових батьківських зборах.

 

             Вихователь-         методист

     

                  Творча група

 

Поповнення методичного фонду наочно – дидактичними посібниками, новими розвивальними іграшками, атрибутами, аудіовізуальними засобами.

 

                    Вихователь-         методист

 

Підбір діагностичних методик для проведення педагогічної діагностики.

 

Оновлення матеріалу у веб - сайті

 

            Вихователь-          методист

 

 

Виробнича нарада:

 Засідання № 1

1. Підготовка ДНЗ до нового навчального року

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку в дошкільному закладі

 3. Затвердження графіків роботи працівників на 2019/2020н. р;

4.Готовність закладу до нового навчального року (технічний стан будівлі, виконані ремонтні роботи)

5.Робота в умовах суворого дотримання лімітів по енергоресурсах та воді.

6. Різне

 

                 Завідувач

 

Контрольний рейд комісії по охороні праці і безпечному перебуванню, використання електроприборів і обладнання

                Завідувач

                Завгосп

     Проведення тарифікації працівників ДНЗ

          Завідувач

   

 

Аналіз маркування і підбору мебелі в групах ДНЗ згідно санітарних норм і правил

             Ст..медична

             сестра

 

                                                                                               

 

 

ЖОВТЕНЬ

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

Проведення засідання атестаційної комісії

           Завідувач

З метою підвищення  якості професійної майстерності педагогів

-видати наказ по ДНЗ про підготовкум та проведення атестації  у 2020р.

-атестувати у  2019р. :

Покалуй Н.В., Барабаш В.П. , Ківач Г.О. . Шокотько Н.В.            

Завідувач,  вихователь -   методист

Засідання клубу молодого вихователя

«Паросток»

1.Організація навчально-пізнавальної діяльності в ДНЗ через призму БК дошкільної освіти

3.Заняття за планом вихователя

Майстер клас

Вихователь-методист

 вихователі наставник

Консультація  Мовленнєва компетентність- невідємна складова креативної особистості
 (Вихователь –методисст №5 2014 ст 55.)

 

Педколектив

 

Направити на курси з підвищення  кваліфікації при ДОІППО:

Паренок Л.М.

 

 

Оглядовий контроль

(перевірка документації)

1.Перевірка планів освітньої роботи спеціалістів:

-практичного психолога;

-музичних керівників;

-інструкторів з фізичної культури.

2.Перевірка портфуліо і документів педагогів які атестуються.

(аналітична довідка до засідання при завідувачі)

                   Завідувач ,

                    методист

 

Вибірковий контроль:

1.Планування самоосвіти 

                   

(аналітична довідка до засідання при завідувач)і

               Методист

 

2.Робота з молодими спеціалістами.

 Наставництво

                 Завідувач   

(  Інформація до відома)

 

 Попереджувальний контроль           

Початкова діагностика дітей на початок навчального року

(аналітична довідка розглядається на 3 педраді)

                   Вихователі всіх

                       вікових групп,

                      методист

 

 

 

 

«День захисника України» (тематичний захід)

 для дітей старшого дошкільного вік

Тематичний тиждень ОБЖД«Бережіть себе, діти»  (тематична розвага по безпеці життя)

середні та старші групи дітей дошкільного віку                      Музичні    

                      керівники,

                       вихователі

Провести загальні батьківські збори

1.Пріорітетні напрямки роботи на 2019 – 2020н.р.

                           Завідувач

2 Вибори ради дошкільного закладу

3 Вибори голови батьківського комітету

4.Вибори казначея ДНЗ

5.Різне

                          Завідувач,

                          методист

   Загальні батьківські збори в групах

Ранній та молодший дошкільний вік

 • «Завдання виховання та навчання дітей на 2019 – 2020 навчальний рік  »

5-6 рік життя

 • «Завдання виховання та навчання дітей на 2019 – 2020 навчальний рік  Письмове домашнє завдання для батьків
 • «Моя дитина її індивідуальні можливості»

                  Вихователі

               (всі вікові групи)

Провести виставку дитячих робіт:«Золота осінь»

                       Творча група

 

Поповнити банк даних щодо охорони життя та здоров я дітей за розділами:

1.Протипожежна безпека

2.Дорожно –транспортний рух

3.Дитина і довкілля

         Творча группа.

         Вихователі

Виставки

«Панорама  методичних новинок» 

   «Атестаційний марафон»;

                    Вихователь- методист

 

Систематизовувати  видання  періодичної преси, методичної та психолого-педагогічної літератури в електронному каталозі та картотеці за розділами

           Вихователь- методист

 

 

Поповнити фонд ДНЗ науково-методичною та дитячою літературою згідно БК

 

           Вихователь- методист

 

 

 

Засідання адміністративної ради  по результатам рейду

            Завідувач

 

Збереження, використання і поповнення фонда методичних посібників і літератури

           Вихователь- методист

                 

 

Провести ремонт фромуг , утеплити вікна,двері

Заготувати пісок для посипання доріжок

           Завгосп

 

                                      

Провести контроль:

Виконання вимог промсанітарії на харчоблоці 

              Завідувач  

             ст.медична

                сестра

       

Робота по благоустрою території закладу

                 Завгосп

                    РОТРЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТОПАД

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

 Семінар – тренінг

«Формування економічної компетенції дошкільника засобами гри»

1.Виконання рішень попередньої педради.

(інформація)  Рудень В.Б.

2. Формування економічної досвідченості дошкільників засобами сюжетно-рольових ігор. (доповідь) Барабаш В.П.

3. Навчаємо дітей економіці засобами дидактичних ігор.

(хвилинки набутого досвіду) Мурзіна М.І.

4. Пошуково - ігрова діяльність дітей – один із засобів економічного виховання. (слайд-презентація) Веретельникова О.М.

5. «Відкритий мікрофон» (ділимося досвідом). Педагоги

6.«Економічні цікавинки». Виставка посібників та дидактичних ігор з економічного виховання. Педагоги

Тиждень педагогічної майстерності

Взаємовідвідування відкритих занять

Групи 12,2,1

  Консультація

Освітня подорож із «Кубики історій»

(Природничо наукова освіта)

Вихователі старших груп

Направити на курси з підвищення  кваліфікації при ДОІППО:

Куксенко О.Г.

 

Поточий контроль проведення режимних моментів у группі       

  (заповнення картки контролю)   

               Вихователь-  методист,

                ст.медична

                   сестра  

  Оперативний контроль:

1/Стан документації педагогів,наявність системи планування  навчально- виховного процесу

              Завідувач,

             вихователь-методист

2.Рухова активність дітей

              (заповнення

           картки контролю)   

               

Вихователь-  методист

 

               

  Персональний контроль за вихователями які підлягають атестації  у 2020 році.                                  (запонення

           картки контролю)   

              

 

Вихователь-  методист

 

 

 

 

Провести свято- розвагу:

        «Осінній бал в дитячому садочк

                  Музичні

                     керівники,

                      вихователі «Впізнай себе» (спортивно-музично-валеологічна розвага)

Ранній вік та молодший  дошкільний вік

Муз.керівники

               

 «Бережи здоров’я змолоду» (спортивно-музична розвага)

          Фіз.керівник

Клуб «Успішні батьки»

Тренінгове заняття №1

Безумовне прийняття дитини

                    Вихователь- методист

 

2.Блокнот для батьків,або що роботи,якщо …

Що роботи,якщо дитина плаче при розтаванні з батьками.

Тест для батьків рівень тривожності та психологічного напруження дитини

(за О Захаровим)

               (Батьки дітей раннього та молодшого віку)

Вихователь-  методист

      

   Тематична вистава для батьків

 •   Що повинен уміти першокласник

                   Вихователі

Лекторій для батьків. Дитина в колективі однолітків

Соціальний аспект підготовки до школи

(Д.в. № 6 2012р
Вихователь-  методист

Дібрати дидактичні ігри з логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку.

           Вихователь- методист

 

Розробити  методичні матеріали та придбати посібники спрямовані на популяризацію положень національних та міжнародних законодавчих актів про збереження прав дитини

                                  Вихователь- методист

Поповнювати медіатеку  електронними іграми для дітей старшого дошкільного віку з пріоритетом економічного виховання.

                Вихователь- методист

                      

        

Поповнити кабінет добіркою матеріалів патріотичного змісту для організації роботи з батьками.

          Вихователі

 

Вивчення псих. клімату в педагогічному колективі, розробка заходів щодо його поліпшення    

Вихователь-  методист

 

 

Перевірка освітлення території і приміщень

                РОТРЗ

 

Провести рейд –перевірку дитячих меблів, ремонт

                РОТРЗ

 

Здійснити контроль за організацією харчування  та дотримання державних норм

           Завідувач,

          ст медична

           сестр

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

                                                                                                             ГРУДЕНЬ

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

 

Банк педагогічних ідей

Повідомлення про інновації, які вивчили в процесі самоосвіти

         ( Вихователі всіх

           вікових груп )                                      Вихователь-    методист

 

Клуб молодого вихователя «Паросток»

1. «Створення предметно-розвивального середовища в ДНЗ»

2.Надання допомоги «Гіперактивні діти»

  вихователі наставники»

     

Консультація для музичних керівників

«Комплексні  та інтегровані заняття :у чому відмінність?»

( Музичний керівник  № 5 2014)

                   Вихователь-    методист

 

Тиждень педагогічної майстерності

Взаємовідвідування відкритих занять

Групи №8,5

 

 

Вибірковий контроль :

« Підготовка вихователів до занять»

                      (заповнення

           картки контролю)   

                       Вихователь- методист

      

     

Епізодичний контроль

«Проведення прогулянок»

              (заповнення

           картки контролю)

                Вихователь-методист

  

 

Підсумковий контроль

Проведення діагностики  засвоєння програмового   матеріалу всіх вікових групп за І квартал.

 

2.Складання узагальненої діагностичної таблиці

3..Моніторинг  здоров я і фізичного   розвитку 

вихованців ДНЗ

Аналітична довідка)

 

Фізичні керівники,

вихователь-методист

 

       Психодіагностичне обстеження готовності до школи та складання загальної відомості готовності дітей до школи з метою визначення рівня сформованості різних психічних функцій  

  (діти старших груп

                   Практичний психолог               

«День Святого Миколая»

(тематична розвага)

(середній та старшого дошкільного вік))

«Новорічний серпантин»

(новорічні свята)

(Всі вікові групи)

    Музичні керівники

 «Як нам весело зимою»

(спортивно-музичне дозвілля)

(Ранній вік та молодший  дошкільний вік)

Муз. керівники, вихователі                

Конкурс на краще оформлення групи до новорічних свят

                    Вихователі

 Оформити виставку малюнків

  « Новорічний калейдоскоп»

                 Творча группа

 

 

 

Клуб «Успішні батьки»

Тренінгове заняття № 2

Безумовне прийняття дити»

Диспут

«П’ять шляхів до серця власної дитини»

 

                 Вихователь- методист

 

 

 

Допомога вихователя які атестуються в  підготовці  портфоліо досвіду роботи..

                                             Вихователь- методист

 Панорама  методичних новинок

                 Вихователь- методист

 

Систематизація матеріалів на допомогу вихователям з гендерного вихователя.

 

                 Вихователь- методист

 

Виготовлення посібників для розвитку українознавчої спрямованості педагогів

            Вихователі

 

Оновлення матеріалу у веб - сайті

Вихователь- методист

Родзинки педагогічного досвіду  Узагальнення педагогічного досвіду Веретельникової О.М.

«Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку»

Вихователь-    методист

 

 

Рейд-перевірка по виконанню вимог ТБ і ПБ.

                   Завідувач

               

 

Провести інструктаж з  протипожежної безпеки.

            Завідувач

 

 

 

Рейд- перевірка санітарного стану груп.

                  Ст.  медична

                   сестра

 

Придбання ялинкових прикрас

                   Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                                                       СІЧЕНЬ

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

Авторська школа майстра: Авторська виставка робіт педагогів які атестуються

Вихователь-    методист

Клуб молодого вихователя «Паросток»

 Педагогічний порадник

1.Організація предметно –розвивального середовища

Вихователь-методист

 вихователі наставники

Педагогічна рада — випуск журналу «Знання вихователя - успіх дитини». «Сучасні підходи до логіко – математичного розвитку дошкільників»

 1.    Виконання рішень попередньої педагогічної ради.  (Інформація)
Вихователь-методист

2.   «Формування логіко – математичної компетентності дітей дошкільного віку шляхом розвитку уміння здійснювати математичні та логічні операції на заняттях із сенсорного та логіко-математичного розвитку»   (за результатами тематичного вивчення)                      Вихователь-методист

3.  «Математика – це цікаво чи важко

вихователь Данільчук О.В

4.      «Формування сенсорно-пізнавальної активності  дітей  раннього віку».

вихователь Оріховська О.С.
5.    «Роль дидактичних засобів у формуванні логіко – математичної компетентності дітей старшого дошкільного вік

 6.«Найкращі цікавинки» (презентація дидактичних та розвивальних посібників з логіко – математичного розвитку)
Педагоги
Тиждень педагогічної майстерностіВзаємовідвідування відкритих занять

група№10,13

 

Епізодичний контроль «Відповідність режиму дня програмі»              (заповнення

           картки контролю)                              Вихователь-методист  Оперативний контроль

Організація ігрової діяльності дітей            гр.4,3,10(заповнення

           картки контролю)   

Вихователь-методист

                    Тематична перевірка

«Формування логіко – математичної компетентності дітей дошкільного віку шляхом розвитку уміння здійснювати математичні та логічні операції на заняттях із сенсорного та логіко-математичного розвитку»   (Довідка за підсумками тематичного вивчення).»

 

(аналітична довідка до педради)

завідувач,

вихователь-методист

 

  

   Персональний контроль за вихователями які підлягають атестації  у 2019 році.                                  (заповнення

           картки контролю)   

                 Вихователь- методист

Поглиблене обстеження дітей з низькими показниками за результатами попереднього діагностування з метою розгляду методів подальшої роботи з дітьми, що потребують індивідуальної уваги

     (діти старших груп)

            Вихователь-методист

                

«Щедрий вечір, добрий вечір» (тематична розвага)

Муз.керівники

«Чарівна подорож до Снігової Королеви» (спортивно-музична розвага)

Середній та старшого дошкільного вік)

  Муз. керівники, вихователі, фізрук

«Румяні щічки»

(тематична розвага)

«Колобок»

(лялькова вистава на новий лад)

Ранній вік та молодший (4-й рік життя) дошкільний вік

Муз. керівники, вихователі

Тренінгове заняття для батьків

«Як виховати дитину фізично здоровою»

 

           Фіз.керівники

 

ОБЖД

Батьківська вітальня

Консультація для батьків:

«Дитина і вулиця»

                        Вихователі

 

Провести День відкритих дверей.

Запросити батьків з дітьми які не відвідують ДНЗ

                   Вихователі

Конкурс на найкращий методичний стенд «Здрастуй, школо!»

Вихователі

 

Впровадженням  в роботу з дітьмит  досвіду роботи

Данільчук О.В. Розвиток математичних уявлень дошкільнять через впровадження  інноваційної технології «Кольорові палички кюїзерена»

 Вихователь-методист

 

 

Оформлення матеріалів за результатами діагностики.

 

Оформлення виставки в методичному кабінетіі
”Робота з дітьми взимку”

             Вихователь-      методист

Виготовити декорації для ігор - драматизацій, різних видів театрів

            Творча група

Поповнити оснащення  МК

розробками наочними та метадичними посібниками, літературою з розділу

“Надзвичайні ситуації”

           

             Вихователь-      методист

 

Вернісаж педагогічних знахідок

Вистовка робіт педагогів які підлягають атестацї

                       Вихователь-      методист

 Оновлення матеріалу у веб - сайті

 

 

 

Провести списання майна

                     Завгосп

Перевірка роботи пралі

                      Завідувач

 

Виробнича нарада:

 

   1.Про трудову  

        дисціпліну в

         колективі 

                      Завідувач

     2..Зміцнення

 Здоров’я   та аналіз         захворюванності за  І півріччя

           Ст медична

             сестра

 

3. Про харчування

          Ст. медична 

                  Сестра

 

Рейд перевірка безпечного перебування дитини в дошкільному закладі

                     Завідувач, завгосп

 

                                                                                          

                                                                                             

                                                                                                    ЛЮТИЙ

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

Родзинки педагогічного досвіду

Навчання читання:розвивальні та виховні можливості

                           Людмила Шелестова

 (Вихователь-методист №2 2014)

          Вихователь-методист

 

Семінар «Духовний світ особистості»

1 Вступне слово

Завідувач

2. Аналіз анкет відкритого типу

3.Тестування який у вас характер

4.Схема « Сходинки духовного розвитку

Вихователь –методист

(Метод к.п. семінари)

 

Тиждень педагогічної майстерності

Взаємовідвідування відкритих занять

группа №9,11

 

Методичний діалог (консультація) (вихователі старших груп)

Нетрадиційні методи оздоровлення дітей.

Вихователь-    методист

 

 

 

Виконання річного плану  роботи з батьками

(Аналітична довідка до 3 педради)

                     Завідувач

 

   Дослідження  сфери спілкування дитини

(Н. Сміляцською)

 

Проведення соціометричного обстеження міжособистісних взаємин дітей у колективі ровесників для з ‘ясування і усунення причин їх порушень

( діти середньої та старших груп)

Вихователь-методист                 

Персональний контроль:

Вихователі які підлягають атестації

(заповнення

           картки контролю)   

                         Вихователь-методист

Оперативний контроль

Дотримання режима дня  та організації життя дітейіз врахуванням специфіки сезону    

(заповнення

           картки контролю)   

Виховательметодист                               

 

«Конкурс улюблених українських казок» (інсценування)

«Улюблені музичні ігри» (тематична розвага)

Середній та старшого дошкільного вік)

«Весела масляна»

(тематична розвага)

«Улюблена українська народна казка» (драматизація казки старшими дітьми)

Ранній вік та молодший  дошкільний вік

Муз. керівники, вихователі

  Запросити вчителів початкової школи на відкриті заняття          

             Вихователь- методист

 

 Клуб «Успішні батьки»

Тренінгове заняття №3

Безумовне прийняття дитини

2   Блокнот для батьків,або що роботи, якщо …

“Що робити якщо у вас обдарована дитина”

                 Вихователь- методист

       

Тематична виставка в групах “Як підготувати дитину до школи “

                       Виховательметодист

 Батьківська конференція «Як визначити готовність шестирічної дитини до навчання у школі» «Готуємо майбутнього першокласника»

Виховательметодист

Розроблення методичних рекомендацій і порад:
• Забезпечення наступності у логіко-математичному розвитку дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку
• Шляхи активізації творчої діяльності у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку
Вихователь-методист

 

Поповнити педагогічну «скарбничку» матеріалом про

традиції народного виховання»

             Вихователі

 

Обновити куточки в группах з Народознавства

              

                 Вихователі

 

 

Панорама методичних знахідок .

Організувати виставку та огляд методичної літератури з проблеми розвитку креативності.

 

Оновлення матеріалу у веб - сайті

 

                      Вихователь-      методист

   

  Провести рейд- перевірку

“Санітарне становище груп”

               Ст.медична

                 сестра

Здійснення контролю за організацією харчування та дотримання державних нормативів при складанні меню

                  Завідувач

 

Контрольний рейд комісії по охороні праці і безпечному перебуванню, використання електроприборів і обладнання

                Завгосп

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                

 

БЕРЕЗЕНЬ

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

Клуб молодого вихователя «Паросток»

Тренінг

1.Колоквім «Педагогічна майстерність вихователів»

2.Заняття за планом вихователя

Майстер клас

  Практичний. психолог,

 вихователі наставники

 Педрада«Здійснення екологічного виховання в світлі сучасних вимог»

Форма проведення –педагогічна дискусія

1.1. Про стан виконання ухвали педради

1.2. Організація екологічної освіти в дошкільному навчальному

закладі.(Доповідь)

1.3. Сучасний підхід до екологічної освіти за допомогою теорії

вирішення винахідницьких завдань.(Співдоповідь)

1.4. Формування природничої компетентності дошкільника.

(Інформація)

1.5. Використання досвіду В.Сухомлинського у процесі

екологічного виховання  дошкільників.(Інформація)

1.6. Актуальність проблеми екологічного виховання дітей на сучасному етапі та шляхи вирішення.

(Дискусія).

1.7. Ділова гра «Ярмарка педагогічного досвіду»

 

Консультація

Сучасні вимоги

щодо видів та завдань музичних занять

у дошкільному навчальному закладі

  Музичні керівники

(Метод кабінет.консультації1)

 

 

 

Вибірковий контроль

1.Ранковий прийом  дітей,спілкування  з батьками

           Методист

    (Інформація до відома)

2.Підготовка вихователів до занять

                 Завідувач

                (до відома)

 

Персональний контроль: Організація і проведення занять

(вихователі які підлягають атестації)

     (заповнення картки контролю  підсумкова довідка  на засідання атестаційної комісії при атестації )

 

 Тематичний контроль: «Розвиток творчих можливостей дітей.»

                   Завідувач,

                Вихователь-    методист

                  (до педради)          

 

Вибірковий контроль:

«Керівництво іграми дітей збоку вихователя»

             (заповнення картки контролю  )

              Вихователь- методист

Комплексна перевірка навчально-виховного процесу у старшій групі №11

Вихователь-методист

(до наказу)

«Наша мама – сонечко»

(свято)

Муз. керівники, вихователі

«Красуня – Весна до нас прийшла»

(фізкультурно-музична розвага)

середній та старшого дошкільного вік)

Муз. керівники, вихователі, фізрук

«Подарунок для мами»

(лялькова вистава)        

Ранній вік та молодший дошкільний вік

Муз. керівники, вихователі

 

    Виготовлення подарунків для мам ї бабусь

             Вихователі з дітьми в групах

 

              

«Для улюбленої матусі»

          Творча група

 Тематичний тиждень

 «Творчість

 Т.Г.Шевченка»

     Вихователі, вихователь-методист

 

ОБЖД Батьківська вітальня

Провести інструктаж для батьків:Правила поведінки   дітей у громадських місцях

                         Вихователі

 

День відкритих дверей для батьків і вчителів.

Мета: ознайомлення з роботою вихователів щодо підготовки

дітей до школи

Вихователь-методист , вихователі

 

       Поповнення  тематичних папок

 • -Пізнавальний розвиток дошкільників
 • Мовленнєвий розвиток (нетрадиційні методи роботи з казкою)

                    Вихователь-      методист

Творча група

Підготувати мультімедійнк презентацію творчість Т.Г.Шевченка

 

          Вихователі,

          творча група

 

Місячник по виготовленню наочних посібників, дидактичних
матеріалів для оснащення методичного кабінету, груп.  Мета: створення умов для ефективної праці вихователів  з успішного формування креативності дошкільників.

Творча група

                    Вихователь-      методист

 

Підготувати цикл практичних занять «Спілкування з батьками»

            Практичний

              психолог

 

Дайджест новинок методичної літератури

 

 

Превірка збереженності майна та санітарного стану приміщень

Завідувач

                 ст. медична сестра,

 

Перевірка документації завгоспа, комірника

      Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролювати роботу кухарів:

дотримання санітарно - гігієнічних вимог при обробці продуктів харчування; закладка продуктів харчування; - якість приготування страв

         Завідувач,

      ст..медична сестра

 

                               

 

 

 

КВІТЕНЬ

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

Семінар- практикум

 форма проведення «Аукціон ідей»:

«Аспекти педагогічної діяльності щодо підвищення ефективності сучасного заняття.»

План проведення:

1.Про виконання рішень попередньої педради

                     Завідувач

2.Вимоги до сучасного заняття «Реалізація інновацій через систему  діяльності на заняттях»

                            Вихователь -методист .

3.Шляхи розвитку інтелекту кожного виховання в процесі науково-дослідної діяльності дітей та ефективне використання різних форм пізнавальної діяльності.

                     Вихователь Барабаш В.П.

5.Підсумок тематичної перевірки

 Вихователь-    методист

 

Тиждень педагогічної майстерності

Взаємовідвідування відкритих занять

Гр.№ 6,11

Провести заключне засідання атестаційної комісії.    

  Завідувач

 

Консультація для вихователів «Трудова діяльність як психолого –педагогічна умова креативного розвитку дошкільників»

(Папка «Дитина в соціумі

 Вихователь-методист

 

Діагностика загальної шкільної зрілості

                  (старші групи)

                  Практичний психолог

Вивчення особливостей розвитку кожної дитини. Показники засвоєння змісту програми.

Контрольний зріз знань

                     Вихователь- методист

                  

Поточний контроль:

Використання інноваційних технологій у роботі з дітьми

               Вихователь-методист

(  Інформація до відома)

Вибірковий контроль:

1.Культура харчування

          Вихователь- методист

         ст медсестра

(  Інформація до відома)

2..Підготовка вихователя до занять

3.Ведення документації

             Завідувач.

              Вихователь-методист

(  Інформація до відома)

 

 «Великдень»

(тематична розвага)

«Коли гра не доводить до добра»

(тиждень безпеки)

Середній та старшого дошкільного вік)

Муз. керівники, вихователі

«Смішинки-юморинки»

(тематична розвага)

Ранній вік та молодший дошкільний вік

Муз. керівники, вихователі

 

Батьківські збори в групах:

             Вихователі

“Секрети батьківської педагогики”

Родина має дати  любов і захист

(Д.в №5 08)

(групи дітей раннього та молодшого віку)

             Вихователі

 

«Дошкільник – завтрашній школяр».

старші групи)

                  Вихователі

Анкетування батьків “Ваша думка про роботу дитячого садочка”

                      Вихователі

 

 

 

Поповнити папку  «Ознайомлення

старших дошкільників із працею та професіями дорослих»

розробками занять

Рання профорієнтація дошкільнят

Творча группа,

вихователь-методист

 

Панорама методичних новинок

вихователь-методист

 

Поповнити банк даних щодо охорони життя та здоров’я  дітей за розділами:

-стихійні лиха

-безпечні канікули

Вихователі

 

Розробити методичний бюлетень

“Виховуємо здорову дитину”

Вихователь-методист

 

 

 

Оновлення матеріалу у веб - сайті

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення акції

« Зелена хвиля.» 

(благоустрій території)

                 Загосп,

                вихователі ,

                помічники

                вихователів

Підготовка ігрових майданчиків до літнього оздоровчого періоду 

              Завгосп

              вихователі

 

Контроль за  збереженням  державного майна та використанням

 миючих засобів згідно нормативів

                   Завгосп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАВЕНЬ

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

 

Рефлексія роботи клубу молодого вихователя «Паросток»

               Вихователь- методист

Підсумки роботи творчої групи

           Вихователь-    методист

Звіти педагогічних працівників про впровадження інноваційних технологій. Проблеми, успіхи, негаразди.

               Вихователь-   методист

 

Педрада :

  1 Аналіз роботи за

      2019-2020 навчаль-

      ний рік

               Завідувач

   2. Про рівень підго -

        товленності дітей

         до школи

             (результати

               обстежень)

                 Методист

     3. Про організацію

          літньої оздоров-

          чої компанії

                Завідувач 

 

4.Про результати

         тематичної

         перевірки

               Завідувач

Методичний

« акваріум»

Стан і рівень  виконання  завдань БК дошкільної освіти

Консультація

Домашні уроки раннього розвитку

(Дитячий садок Фантазії вихователя №3  2012)

 

Вихователі груп дітей раннього віку

 

 

 

Поточний контроль:

«Підготовка вихователів до занять»

(заповнення

           картки контролю)   

                          Завідувач

                         Вихователь- методист

Епізодичний контроль

1.Проведення прогулянок

2.Ранкова зустріч дітей

 

(  Інформація до відома)

                 

Вибірковий контроль:

Самоосвіта педагогів

(  Інформація до відома)

                                          Вихователь- методист

 

«Через фізичне виховання – до здоров’я кожної дитини»-  діагностика фізичної підготовленості дітей 6.ти років.

(Державне тестування)

      інструктор з плавання,   інструктор з  фізкультури

Тематичний контроль

готовності груп до літньої оздоровчої компанії

           Завідувач

                                    Вихователь- методист

 

                (довідка)

 

Вибірковий контроль:

   Проведення ранкової зарядки на вулиці

(  Інформація до відома)

                         Вихователь- методист

Попереджувальний контроль;

Використання дидактичного матеріалу на прогулянці

       (  Інформація до відома)

                         Вихователь- методист

      

 

Випускний бал

“До побачення дитячий садок”

( старші групи )

             Музичні керівники  

                вихователі

Свято –розвага “Ігри патрітів”

Середнійта старшого дошкільного вік)

                 

                   Муз керівники

«Наші улюблені дитячі пісні»

(тематична розвага)

Ранній вік та молодший (4-й рік життя) дошкільний вік

                   Муз керівники

 

Провести конкурс дитячих робіт на шкільну тематику

                 (старші групи )

                       вихователі

Готовність дитини до шкільного навчання очима батьків (анкетування батьків майбутніх першокласників)

             Практичний

             психолог 

 

Загальні батьківські збори:

 1. звітування завідувача ДНЗ про результативність роботи за 2019 -2020навчальний рік
 1. Звіт голови батьківського

        комітету                    

 

 1. Про літню оздоровчу компанію

                     Завідувач

 1. Різне

 

Спільна нарада педагогів ДНЗ і ЗНЗ на тему «Наступність фізичного виховання у ДНЗ і ЗНЗ»

Вихователь -методист

 

Поповнити інформаційні куточки до літнього оздоровчого періоду :

 • безпека дітей влітку;
 • право на відпочинок;
 • сонце повітря і вода –наші найкращі друзі

                     

             Вихователь -методист,

                    вихователі

 

Оформити вистовку у методичному кабінеті “Готуємосься  до літа”

                 Методист

 

Розробити положення про огляд – конкурс щодо готовності до роботи влітку Розробка планів роботи на літній оздоровчий період.

 

Оновлення матеріалу у веб - сайті

 

   Вихователь-методист

Панорама методичних новинок

 

 

 

Перевірити якість прибирання приміщення ДНЗ.  

                    ст..медична

                      сестра

 

 

Контроль за готовністю ДНЗ до оздоровчого періоду. 

Провести огляд майданчиків та території ДНЗ

                Завідувач

              Завгосп

 

Підгтовка до ремонту груп, участків, інших приміщень ДНЗ.

                   Завгосп,

                  вихователі.

 

Взаємодія з

батьківським комітетом по підготовці приміщень ДНЗ до нового навчального року.

 

                 Завідувач

Підготовка матеріалів до ремонтних робіт

Завгосп

 

                                                                                                      

ЧЕРВЕНЬ

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

Консультація для вихователів:”Організація

виховної роботи  влітку”

         Вихователь   -методист

Варкоп на тему:

 • «Організація дослідницької роботи влітку на погулянці.»

Мультимедійна презентація  як інструмент мульттерапії

(Вихователь-методист №6 2014)

           

Вихователь-методист

Оглядовий контроль:

 • «Наявність атрибутів та дидактичного матеріалу для занять з дітьми на майданчиках

(  Інформація до відома)

 

                    Методист

 

Поточний контроль:

виконання режиму дн

    (  Інформація до відома)

      

                       Завідувач

 

 

Провести свято –розвагу, присвяченеу

«Дню захисту дітей»

         Муз. керівники

           вихователі

 «Свято дитячого малюнка на асфальті.» 

                 Вихователь     методист,

                    вихователі

ОБЖД

Батьківська вітальня:

Безпечний відпочинок

«Як навчити дитину правилам безпеки за народними казками»

                       Вихователі,

                      методист,

       ст.. медична  сестра

Консультація для батьків:

«Загартування дітей в літку»

               Фіз. керівник

Панорама методичних новинок

 

Розробити методичний бюлетень

“Виховуємо здорову дитину”

              Вихователь-методист

 

Зміцнення матеріальної бази:

 • придбання іграшок;
 • придбання інвентаря для проведення загартувальних процедур ( решітки, водяні термометри)

                    Завідувач

 

Здійснення контролю за організацією харчування та дотримання державних нормативів при складанні меню

                  Завідувач

 

Перевірити якість прибирання приміщення ДНЗ.  

                    ст..медична

                      сестра

 

 

 

 

 

ЛИПЕНЬ

 

Методична робота з кадрами

 

     Вивчення стану життєдіяльності дітей

 

  

Організаційно-педагогічна робота

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарча робота

Примітка

Творча лабораторія:

Екологічна стежина на території  ДНЗ

               Вихователь-                методист            

 

Перевірка Зошитів по самоосвіті

                    Вихователь-                методист   

 

 

Опрацювання нормативних документів

                    Вихователі

Консультація

«Організація» самостійної художньої діяльності на прогулянці.»

Вихователь-                методист   

 

Епізодичний контроль:

« Використання рухливих ігор на прогулянці.»  

(  Інформація до відома)

 

Оперативний контроль:

 • Планування.
 • Формування навичок культури їжі.

Спостереження мікроклімату в групі.

                    Методист

(  Інформація до відома)

 

 

Провести  розвагу”Свято Івана Купала”

              Муз.керівники,

              інструктор з плавання.

             вихователі

   

          

Консультація для батьків:

 

“Не годуйте дітей не дитячою їжею”

             Вихователі

 

Клуб «Успішні батьки»

Як підготувати дитину до відвідування дитячого

закладу”

Запросити батьків діти яких не відвідують ДНЗ

                       Практичний психолог

 

 

Поповнити «Зелену аптеку» лікарськими рослинами  рідного краю

            Вихователі

 

 Створення вихователями розвивальних посібників з тканин для дітей молодших груп

                 Творча

группа

Поповнити підбірку інформаційного матеріалу Оздоровлення дітей в літній періодя

                       Вихователь -методист

Прання килимів,килимових доріжок

   Помічники

   вихователів