Сторінка батьків

 

 

Шановні батьки!

 

Запрошуємо Вас на батьківські

 

збори, які відбудуться 01.07.2021

 

року о 17.00


          (на території закладу з дотриманням всіх епідемвимог)

 

ТЕМА ЗБОРІВ:  

«ЗВІТ ПРО РОБОТУ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

  № 22 (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ)» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ»

                                                                                                                                                                           Адміністрація закладу

 

 

 
      

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИХОВАНЦІВ І БАТЬКІВ

 Учасниками освітнього процесу є вихованці, їх батьки (законні представники), педагогічні працівники закладу.

Вихованці в Установі мають право на:
a) умови виховання, що гарантують охорону і зміцнення здоров′я;
б) одержання додаткових (в тому числі платних) освітніх послуг;
в) захист від застосування методів фізичного і психічного насильства;
г) різні форми заохочень;
д) захист своїх прав і законних інтересів;
е) повагу людської гідності, свободу совісті та інформації, вільне

 

 вираження своїх поглядів і переконань;
ж) задоволення потреби в емоційно-особистісному спілкуванні;
з) розвиток творчих здібностей та інтересів;
к) надання обладнання, ігор, іграшок, навчальних посібників;
л) інші права, передбачені законодавством України.
 
 Вихованці можуть бути відраховані з закладу:
· За заявою батьків (законних представників) для отримання освіти в інших дошкільних освітніх установах;
· Після досягнення віку вихованця 7 років;
· За медичними показаннями, що перешкоджає відвідуванню вихованцем установи;
· За невиконання батьками (законними представниками) вихованця умов укладеного з керівником установи договору.
Про відрахування вихованця з установи його батьки (законні представники) повідомляються у письмовій формі за один місяць до дати виключення.
 
 Батьки (законні представники) мають право:
а) захищати законні права та інтереси дітей: для цього необхідно звернутися з письмовою заявою до завідуючого Закладу, який зобов′язаний у встановлений законом строк (протягом одного місяця) дати письмову відповідь.
У разі конфлікту між батьками та педагогічними працівниками з приводу об’єктивності застосування форм і методів виховання наказом завідувача створюється незалежна комісія фахівців, яка дає свій висновок по використовуваних форм і методів виховання;
б) знайомитися з ходом та змістом освітнього процесу;
в) відвідувати дошкільний заклад і розмовляти з педагогічними працівниками;
г) вносити безоплатні та цільові внески для розвитку Закладу;
 
 Батьки (законні представники) зобов′язані
а) нести відповідальність за виховання дітей
б) своєчасно вносити плату за харчування дитини в термін вказаний завідувачемі;
в) своєчасно повідомляти педагогічного працівника або завідувача про відсутність дитини або його хвороби;
г) приводити дитину в заклад здоровим;
д) надавати посильну допомогу в реалізації завдань.