Річний звіт про діяльніст (звіт керівника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

З В І Т

 завідувача

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад №22(центр розвитку дитини) » Дніпровської міської ради

Нікітченко Л.А.

перед педагогічним колективом та громадськістю

за 2019-2020 н.р.

 

 

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

 

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

   Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) №22 розташований за адресою: м. Дніпро,  вул. Терещенківська, буд. 6, тел./факс 724-10-37, розрахований на 14 груп. На даний час в дошкільному закладі функціонує 13 груп раннього та дошкільного віку :     

- раннього віку(3-й рік життя) – 3 групи;

- молодшого дошкільного віку  – 3групи;

- середній дошкільного віку  – 3групи;

- старшого дошкільного віку – 4 групи.

    Мова навчання -  українська.

 

   Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Педагогічний колектив дошкільного закладу працює

на підставі Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. (нова редакція)

За комплексної програмамою:"Дитина в дошкільні роки"(науковий  керівник Крутій К. Л.);

 

Парціальні освітні програми:

 

    Програма з основ здоров’я  та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л.В)

  «Вчимося жити разом»,   програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. - Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.);

  «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному  навчальному закладі (авт. -  Березіна О. М., Гніровська О.   Линник Т. А.).

«Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку

 (авт. – Лохвицька Л.В.)

«Казкова фізкультура»,  програма з фізичного виховання дітей раннього та    

 дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);

 «Шкіряний м`яч», програма та методичні рекомендації з навчання діте  старшого дошкільного віку гри у футбол (авт. – Дроздюк  В.І., Д`яконова Н.С., Коваленко Г.М., Якименко Н.І.);

 

 Методики, та технології

-   Сенсорний розвиток дітей раннього  віку за методикою М.Монтессорі.

   Методика навчання дітей читанню Л.Шелестової.

    

Дошкільний навчальний заклад  укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист,  19 вихователів , 2 музичних керівника, 1 керівник  гуртка, 1 інструктор з фізичної культури. Всього 25 педагогів. Вакансії: практичний психолог,    5 вихователів.

Освітній рівень педагогів:

з вищою освітою – 8;                                                                             

з середньою спеціальною освітою – 17;                   

кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 1; 

спеціаліст першої категорії -1

спеціаліст другої категорії – 2;   

спеціаліст вищоїї категорії –3;                                          

тарифний розряд – 14;

звання вихователь-методист – 3;

 звання старший - вихователь – 1.

 

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

     А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

     Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

     Упродовж 2019-2020 навчального року навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу був спрямований на вирішення таких завдань:

-Розвивати мовленнєві та комунікативні вміння дошкільників через інтеграцію різних видів діяльності»

- Спрямувати роботу педагогічних колективу на подальшу соціалізацію старших дошкільників через основи економічного виховання.       

 - Продовжувати  працювати  над формуванням  гармонійно розвиненої особистості  шляхом популяризації ідей здорового способу життя, безпечної поведінки в довкіллі, спеціальних знань серед дітей та батьківської громадськості.  

     Для вирішення цих завдань в дошкільному навчальному закладі були створені наступні умови:

       • планомірно проводилась робота щодо покращення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу;

       • проводились семінари-практикуми, круглі столи, педагогічні наради роботу яких було спрямовано на вирішення питань оновлення змісту освітнього процесу і практичного впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес. Робота з організації освітнього процесу мала науково-методичний і пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі.

         Методична робота з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

 

Вид діяльності

Планова кількість педагогів

Фактична

кількість

педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

3

3

100

2.

Атестація

1

1

100

3.

Самоосвіта

21

21

100

4.

Участь у підготовці та проведенні навчально-методичних заходів

21

21

100

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 У 2019-2020 навчальному році підвищили кваліфікацію при ДОПІПО - вихователі  Оріховська О.С., Покалуй Н.В., Барабаш В.П.

     Атестація педагогічних працівників проводиться за Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників. Ведеться відповідна документація.

      У 2020  році атестовано вихователя  Осинцеву Т.П.  -відповідність займаній посаді та раніше присвоєному 10 тарифному розряду.

        У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності працівників.  Простежувалося постійне підвищення професійної компетентності наших колег, ріст їх майстерності, розвиток творчої  ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

З метою підвищення теоретичного рівня фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували протягом навчального року. Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу постійно працював над підвищенням свого професійного рівня. Важливим стимулом активізації діяльності педагогів стали колективні перегляди, які висвітлені на сайті нашого дитячого садка .

   Особливе місце у виховному процесі відводилося музичному вихованню дошкільнят. Музично – естетична діяльність дитини в дошкільному закладі розглядається як цілісна система, в якій усі види діяльності в поєднанні їх змістовного, мотиваційного та операційного моментів спрямовані на розвиток і виховання музичної активності, ініціативи дітей. На музичних заняттях музичні керівники Саух М.В., Трунова О.П. знайомили дітей з кращими зразками класичної музики, яка позитивно впливає на фізичний та психічний стан дітей. Велика увага приділяється і розвитку творчих здібностей дітей.

 

   Фізкультурно –оздоровча  робота  з дітьми є  одним із головних завдань нашого закладу.

   Інструктор з фізичної культури у свою роботу з дітьми упроваджує оздоровчі інтегровані заняття, під час яких використовуються різні види масажу і самомасажу, динамічні вправи, пальчикові ігротренінги, психогімнастика, евритмічна гімнастика, гімнастика мозку, інноваційна технологія «Сянгун для малят»  (автор О.Демічева) Ігрові танці, ритмічні вправи  за програмою «Са-Фи-Дансе» сприяють  розвитку у дітей м'язової сили, гнучкості, витривалості та координації рухів; почуттю ритму, музичного слуху, пам'яті та уваги; виразності, пластичності, граціозності і витонченості танцювальних рухів .

       Комплексне розв’язання фізкультурно – оздоровчих завдань, творчий підхід до справи дали хороші результати. Підвищився рівень загального фізичного розвитку дітей, знизилась захворюваність, підвищилися оптимальні показники фізичних якостей вихованців. Малята із задоволенням займаються фізичними вправами, беруть участь у різних змаганнях, спортивних конкурсах. Рухи дітей стали більш мотивованими, стійкими, діти навчились розуміти зв'язок між характером рухів та їхньою метою

     Результати фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у дошкільному навчальному закладі висвітлюються на педгодинах, на раді закладу, педрадах, виробничих нарадах, на веб-сайті закладу .

   Адміністрація та педагогічний колектив значну увагу приділяли формуванню мовленнєвої культури, навичок і поведінки мовленнєвого спілкування, вдосконаленню знань рідної мови. Для виконання Закону України «Про мову» в закладі було проведено систему відповідних заходів: тренінги, усні журнали, консультації. У групах створено відповідне ігрове розвивальне середовище, оформлено куточки державної символіки.

  Педагогами і медичною  службою ДНЗ постійно впроваджуються ефективні способи збереження і укріплення здоров’я дошкільнят, який передбачає підвищення ролі батьків в оздоровленні дітей, залучення їх до здорового способу життя , створення сімейних традицій фізичного виховання.     

    Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил. Медичною службою ДНЗ заплановано посилення стану просвітницької і профілактичної роботи серед батьків вихованців і педагогічного колективу , сурове додержання виконання плану фізкультурно – оздоровчої роботи.

Враховуючи актуальність проблеми, вихователі постійно працюють над формуванням культури здоров’я вихованців, прищеплюють розуміння пріоритету здорового способу життя, надають ґрунтовні знання про основи здоров’я, щоб знання, уміння і навички перейшли у звичні, необхідні потреби.

  Згідно ст. 23 Закону України ,,Про освіту,, дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров¢я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей.

· Організація догляду за дітьми.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД

· Робота з батьками.

     Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі.

     Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

     Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу. Систематично видаються необхідні накази, проходять інструктажі, анкетування, тестування педагогів на знання правил ТБ, ПП, БЖД.  Це питання заслуховується на нарадах при завідувачі, педрадах, батьківських зборах, тощо.

  З метою створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу й профілактики дитячого травматизму в дошкільному навчальному закладі проведені тематичні Тижні знань з безпеки життєдіяльності. Проведено підготовку та   об’єктові протипожежні тренування персоналу закладу. З 25.05.2020 по 29.05.2020 було проведено Тиждень безпеки дорожнього руху. В рамках цього тижня було закріплено знання дітей про дорожній рух, відбулася зустріч з працівниками патрульної поліції.   Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не виявлено. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах. Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом.

   З 5 березня 2018 року харчування дітей здійснює ТОВ «Контракт Продрезерв 5».  Харчування дітей по можливості наближується до виконання натуральних норм продуктів харчування відповідно до нормативних вимог. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.

 Дієтичним харчуванням були охоплені діти, які мали довідку від лікаря (9)

        Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за важливими аспектами організації харчування дітей у закладі, зокрема:

дотримання нормативно-законодавчих актів щодо організації харчування дітей у закладі;

організація питного режиму для дітей у групах;

дотримання режиму харчування у закладі;

дотримання технологічних процесів приготування їжі для дітей;

дотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці;

організація харчування дітей пільгових категорій;

запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням;

ведення документації щодо організації харчування дітей у закладі;

проходження медичних оглядів працівниками;

постійно проводилося та покращувалося матеріально – технічне забезпечення організації харчування:

забезпечення закладу необхідною кількістю посуду;

стан технологічного обладнання, проведення його поточного ремонту;

стан приміщень харчоблоку, комори, овочесховища відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

   З боку завідувача та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухарі суворо дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходять від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснюється постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму кожної вікової групи. 

     Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

     Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

     Протягом 2019-2020 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи. В закладі залучена система інтерактивного навчання з математики, грамоти. На заняттях з фізкультури використовуються елементи авторської програми М.М.Єфименка, після денного сну –«Гімнастика пробудження». Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

      Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота. Працює 2 гуртка за напрямками :

- хореографія «Веселка»;

-  фізична культура "Здоров'ятко " 

   

    Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.  Завдяки  діяльності Ради закладу та благодійним внескам батьків матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась , а саме:

- за батьківські кошти придбано багато матеріальних цінностей ,а саме :

паркан садовий дерев’яний група № 11,ковдра дитяча -28 шт. група № 10, кавролін група №9, килимове покриття 18,4 м2 група №1 ,вікно металопластикове 1 шт. група №12, канцтовари ,  дезінфікуючі  та господарчі засоби, методична література ,  заправка та обслуговування   принтерів , 

Проведено ремонтні роботи:  капітальний ремонт 4 і 3 крила коридора, утеплення спальні група №2, ремонт ізолятора та медичного кабінету.

 

За бюджет кошти :  двері протипожежні в електрощитову, вогнегасники 6 шт, вікна металопластикові 3 шт, ліжка дитячі з матрацом 42 шт., миючі та дезінфікуючі засоби, та засоби особистої гігієни.

 

 Протягом року на баланс централізованої бухгалтерії приймалось чимало матеріалів та матеріальних цінностей від батьків. Кількість витрачених батьківських  спонсорських коштів та бюджетних коштів на підготовку закладу до нового навчального року склала :

 Детальний звіт розміщено в роздягальнях груп , а також  висвітлено на сайті закладу в розділі ЗВІТИ.

     В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Педагогічними кадрами дошкільний заклад укомплектовано повністю.

    Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

     Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства ст.57 Закону України «Про освіту».

 Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності

    Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

· Робота з батьками.

Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі протягом  останніх 7 років.

Результативною можна назвати роботу із забезпечення наступності нашого дитсадка та школи - гімназії № 131. План спільних заходів передбачає:

 - взаємне відвідування занять педагогами;

 - педагогічні наради за участю педагогів школи та дитсадка;

 - участь вчителів та адміністрації шкіл у групових батьківських зборах.

   

   На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», в дошкільному навчальному закладі №22 проведено ряд заходів, а саме: звернення оформляються належним чином; підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду; своєчасному наданню відповіді.

     За минулий 2019/2020 навчальний рік кількість усних звернень склала 144 із них 128 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад,3 щодо працевлаштування, 6 – звернення батьків по покращенню матеріально-технічної бази груп та дошкільного закладу, 4 - з приводу переведення дітей до інших груп, 1 звернення –  з приводу чергової групи. Порушені питання були розглянуті та надані відповіді.

    На сайті заклада висвітлюються всі події садочка, ведеться діалог між  адміністрацією  та батьками.

Адміністрація дошкільного закладу № 22  висловлює вам, шановні батьки, щиру подяку за допомогу та підтримку в організації обладнання навчально-виховного процесу наших дітей. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.